Informacje bieżące WTiICh

Kolejny sukces doktoranta Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej w programie „LIDER” 04.09.2019 09:10

W rozstrzygniętym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju X konkursie Programu LIDER Pan mgr inż. Paweł Adamski, doktorant pracujący w Instytucie Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska, otrzymał dofinansowanie projektu pt. „Otrzymywanie wysoce aktywnych kobaltowo-molibdenowych katalizatorów syntezy amoniaku o rozwiniętej powierzchni właściwej”. Pan mgr inż. Paweł Adamski jeszcze podczas studiów magisterskich na kierunku technologia chemiczna był laureatem „Diamentowego Grantu”, a obecnie jego projekt został doceniony w bardziej „dorosłym” programie.