Informacje bieżące WTiICh

Kolejny grant na rozwój kadry dla Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej 19.05.2020 13:52

18 maja br. Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki kilku konkursów. W jednym z nich, PRELUDIUM BIS 1, do finansowania zakwalifikowany został projekt zgłoszony przez dra hab. inż. Dariusza Moszyńskiego, prof. ZUT z Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej. Dotyczy on otrzymywania azotków metali przejściowych. Program PRELUDIUM BIS ma za zadanie wspomóc prowadzenie badań przez kandydatów do stopnia doktora. Kandydaci otrzymają gwarancję finansowania swoich badań, prowadzonych w ramach Szkoły Doktorskiej ZUT, na kwotę około pół miliona złotych. Badania będą realizowane w Katedrze Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska we współpracy z francuskim uniwersytetem ParisTech z Paryża, jedną z najbardziej prestiżowych francuskich uczelni.