Informacje bieżące WTiICh

Czasopisma ELSEVIER'a - zmiany na liście 05.07.2019 09:04

Czasopisma ELSEVIER'a - zmiany na liście
Ostatnio została podpisana nowa umowa licencyjna na udostępnianie czasopism i książek wydawcy Elsevier na lata 2019-2021. Z dotychczas dostępnych czasopism ubywa 221 tytułów – ich lista znajduje się w Wykazie czasopism objętych umową licencyjną Elsevier 2019-2021 w dodatkowym arkuszu "poza licencją".

Licencja krajowa Elsevier 2019-2021 obejmuje także pilotażowy program publikowania otwartego w czasopismach hybrydowych oraz  Gold Open Access Elsevier. Program zostanie uruchomiony w czerwcu 2019 i wtedy zostaną opublikowane szczegółowe instrukcje dla autorów.

Więcej na stronie WBN: wbn.icm.edu.pl/licencje/

Wykaz czasopism objętych umową licencyjną Elsevier 2019-2021:
vls.icm.edu.pl/zasady/2019/Elsevier/czasopisma_w_licencji_elsevier2019.xlsx

Wykaz czasopism objętych programem Gold Open Access Elsevier:
vls.icm.edu.pl/zasady/2019/Elsevier/czasopisma_elsevier_w_programie_oa.pdf

link:
bg.zut.edu.pl/strona-glowna-bg/aktualnosci/article/czasopisma-elseviera-zmiany-na-liscie.html