Informacje bieżące WTiICh

Uwaga! Szkolenie biblioteczne online dla studentów I roku ! 16.01.2019 15:15

Uwaga !

Szkolenie biblioteczne online jest przedmiotem obowiązkowym dla studentów I roku wszystkich wydziałów ZUT.

Szkolenie kończy się testem. Pozytywny wynik testu jest podstawą do wpisu zaliczenia w indeksie elektronicznym pod koniec semestru zimowego.

Kliknij i dowiedz się więcej