Informacje bieżące WTiICh

Uwaga! Szkolenie biblioteczne online dla studentów I roku ! 12.12.2018 07:47

Uwaga !

Szkolenie biblioteczne online jest przedmiotem obowiązkowym dla studentów I roku wszystkich wydziałów ZUT.

Szkolenie kończy się testem. Pozytywny wynik testu jest podstawą do wpisu zaliczenia w indeksie elektronicznym pod koniec semestru zimowego.

Kliknij i dowiedz się więcej