Kierownictwo studiów

Kierownik Studiów Doktoranckich

prof. dr hab. inż. Urszula Narkiewicz

ul. Pułaskiego 10 ("Stara Chemia") - p. 110

70-322 Szczecin

tel.: 91 449 46 87

e-mail: urszula.narkiewicz@zut.edu.pl

Sekretariat Studiów Doktoranckich

Piotr Lewandowski

godz. 900-1300

ul. Pułaskiego 10 ("Stara Chemia") - p. 111

70-322 Szczecin

tel: 91 449 42 44

e-mail: plewandowski@zut.edu.pl