Studia podyplomowe prowadzone na WTiICh

Studia Podyplomowe z chemii dla nauczycieli

Strona internetowa studiów

http://snch.zut.edu.pl/

Studia skierowane są do aktywnych zawodowo nauczycieli szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, którzy nie ukończyli studiów chemicznych, a chcieliby podjąć się nauczania tego przedmiotu.

Wymagane dokumenty
  • podanie o przyjęcie na studia (do pobrania na stronie studiów),
  • dyplom ukończenia szkoły wyższej oraz posiadany dokument potwierdzający uprawnienia  pedagogiczne
Zakres i tematyka studiów

W ramach 3-semestralnych studiów podyplomowych odbędą się m.in.:

  • wykłady,
  • ćwiczenia i laboratoria z podstaw chemii (chemia organiczna, nieorganiczna i fizyczna),
  • dydaktyki chemii,
  • metodyki eksperymentu szkolnego,
  • technologii informatycznej oraz zastosowania nowoczesnych technik multimedialnych.

Studia zakończą się napisaniem pracy końcowej i wydaniem świadectwa ukończenia.

Dadzą one uprawnienia do nauczenia drugiego przedmiotu – chemii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych.

Miejsce realizacji: Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

Informacje szczegółowe
dr inż. Elwira K. Wróblewska - Kierownik studiów

Zakład Analizy Instrumentalnej
Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
al. Piastów 42, 71-065 Szczecin
tel. 91 449-40-04
e-mail: Elwira.Wroblewska@zut.edu.pl