Gdzie złożyć dokumenty

Gdzie złożyć dokumenty

WYDZIAŁ TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ
Al. Piastów 42 p. 1A; 71-065 Szczecin
Godziny przyjęć: 10:00 - 15:00 Pn-Pt (od dn. 21.02.2023)
tel. +48 91 449 46 68 adres e-mail: wtiich@zut.edu.pl
Budynek WTiICh Biuro rekrutacji