Wykaz regulaminów obowiązujących na WTiICh

Wykaz regulaminów obowiązujących na WTiICh
  • Regulamin przeprowadzenia konkursu na stanowisko nauczyciela akademickiego obowiązujący na WTiICh
  • Regulamin dyplomowania na WTiICh
  • Regulamin praktyk na WTiICh