Obszar IV. Ocena warunków socjalnych oferowanych studentom