Obszar III. Ocena jakości i warunków prowadzenia zajęć dydaktycznych

Nazwa procedury
Nr procedury
Procedura ankietyzacji uczelni (format:  pdf, rozmiar:  10,83 MB) QA-1.1/02/17
Wydziałowa procedura badania i oceny bazy laboratoryjnej oraz materialnej do realizacji dydaktyki (format:  pdf, rozmiar:  231 KB) WTiICh/0-III/2/W
Uczelniana procedura oceny nauczycieli akademickich przez studentów (format:  pdf, rozmiar:  10,83 MB) QA-1.1/02/17
Wydziałowa procedura doboru kadry dydaktycznej do realizacji zajęć (format:  pdf, rozmiar:  674 KB) WTiICh/0-III/4/W
Wydziałowa procedura wyboru przedmiotów obieralnych i specjalności (format:  pdf, rozmiar:  228 KB) WTiICh/0-III/7a/W
Wydziałowa procedura przygotowania indywidulanego planu i programu studiów (format:  pdf, rozmiar:  664 KB) WTiICh/0-III/7b/W
Uczelniana procedura procesu dyscyplinarnego w uczelni WTiICh/0-III/8a/U (w przygotowaniu)
Wydziałowa procedura wykrywania plagiatów i naruszeń własności intelektualnej (format:  pdf, rozmiar:  596 KB) WTiICh/0-III/8b/W
Wydziałowa procedura przeciwdziałania złym praktykom w postępowaniu nauczyciela i studenta oraz wykrywania sprawców niszczenia mienia Uczelni  (format:  pdf, rozmiar:  591 KB)