Obszar III. Ocena jakości i warunków prowadzenia zajęć dydaktycznych