Obszar II. Ocena i analiza realizacji procesu kształcenia


Nazwa procedury
Nr procedury
Wydziałowa procedura planowania rozkładu zajęć w semestrze/roku akademickim (format:  pdf, rozmiar:  595 KB) WTiICh/0-II/1/W
Wydziałowa procedura kontroli zajęć dydaktycznych (format:  pdf, rozmiar:  588 KB) WTiICh/0-II/3/W
Wydziałowa procedura planowania i organizacji sesji egzaminacyjnej (format:  pdf, rozmiar:  591 KB) WTiICh/0-II/4/W
Wydziałowa procedura realizacji i rozliczania praktyk programowych (format:  pdf, rozmiar:  657 KB) WTiICh/0-II/5/W
Wydziałowa procedura zgłaszania, zatwierdzania i zmiany tematów prac dyplomowych (format:  pdf, rozmiar:  740 KB) WTiICh/0-II/6a/W
Wydziałowa procedura przebiegu procesu składania prac dyplomowych (format:  pdf, rozmiar:  752 KB) WTiICh/0-II/6b/W
Wydziałowa procedura planowania terminów konsultacji studentów z nauczycielami (format:  pdf, rozmiar:  580 KB) WTiICh/0-II/7/W
Zasady prowadzenia hospitacji (format:  pdf, rozmiar:  7,83 MB) WTiICh/0-II/8/W
Wydziałowa procedura składania prac dyplomowych w okresie wprowadzonego w kraju stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (format:  pdf, rozmiar:  879 KB)
Wydziałowa procedura przebiegu egzaminu dyplomowego (format:  pdf, rozmiar:  586 KB)
Wydziałowa procedura przebiegu egzaminu dyplomowego w okresie wprowadzonego w kraju stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (format:  pdf, rozmiar:  672 KB)
Zasady prowadzenia procesu ankietyzacji (format:  pdf, rozmiar:  13,04 MB)