Programy kierunków - Ochrona Środowiska - II stopień

 

Specjalność: Analityka w Ochronie Środowiska

Zatw. na RW: 30. 09. 2009 r. Obowiązuje od r. ak. 2009/2010

 

Semestr I  

 

  Liczba godzin tygodniowo
KodNazwa przedmiotuRazemEgzWCLPPkt
A-1Statystyka i modelowanie w naukach o środowisku2 1 1 3
B-1Planowanie przestrzenne3 12  5
B-2Polityka ochrony środowiska3 12  4
B-3Ekotoksykologia3 21  5
B-4Finansowanie inwestycji ekologicznych1 1   1
B-5Analiza cyklu życia produktu1 1   1
C-1Metody chromatograficzne6E2 4 3
C-3Metody elektrochemiczne2 1 1 1
C-4Metody spektrofotometryczne6E213 4
D-1aPodstawy metod analitycznych                     2 2   2
D-1bTeoretyczne podstawy metod instrumentalnych       
D-3aAnaliza fazy nadpowierzchniowej       
D-3bAnaliza zanieczyszczeń żywności1   1 1
D-3cTechniki przygotowania próbek do chromatografii       
 Razem30214610030

 

 

Semestr II 

 

  Liczba godzin tygodniowo
KodNazwa przedmiotuRazemEgzWCLPPkt
C-2aOrganizacja pomiarów i statystyczne opracowanie wyników3 12  2
C-2bObróbka wyników z użyciem komercyjnych programów statystycznych       
C-5Metody rentgenowskie3E2 1 3
C-6aAnaliza wody4E2 2 5
C-6bAnaliza ścieków       
C-7Analiza zanieczyszczeń powietrza i gazów przemysłowych6E2 4 4
C-8Analiza zanieczyszczeń gleby2 1 1 3
C-9Dezodoryzacja i odorymetria przemysłowa2 1 1 2
C-10Ocena toksykologiczna surowców i produktów przemysłowych4 2 2 4
C-11Pracownia przeddyplomowa5   5 5
D-2aSieci monitoringu powietrza i wody       
D-2bOdorymetria2 22
D-2cRównowagi fazowe       
 Razem31311218030

 

 

Semestr III

 

  Liczba godzin tygodniowo
KodNazwa przedmiotuRazemEgzWCLPPkt
C-12Seminarium dyplomowe1  1  8
C-13Laboratorium dyplomowe4   4 2
C-14Praca dyplomowa magisterska       20
 Razem50014030