Programy kierunków - Ochrona Środowiska - I stopień

  

Praktyka programowa po VI semestrze z możliwością wcześniejszego wykonania

 

 

Semestr I

 

KodNazwa przedmiotuRazemEgzWCLPpkt
O-1Etyka1 1   1
O-2-1Ekonomia I2 2   3
O-8Nauka o sztuce1 1   1
A-1-1Matematyka I5E23  5
A-3-1Biologia I 2 2   4
A-5-1Chemia nieorganiczna I3E21  5
B-1Ekologia i ochrona przyrody4E22  4
B-7Zagrożenia cywilizacyjne dla środowiska i  zrównoważony rozwój4E22  5
B-13Grafika inżynierska3 12  2
 Razem2541510  30

 

 

Semestr II

 

KodNazwa przedmiotuRazemEgzWCLPpkt
O-2-2Ekonomia II2E2   3
O-6-1Wychowanie fizyczne I2  2  1
O-7BHP 1/3  1/3   1
A-1-2Matematyka II4E13  3
A-3-2Biologia II2E2   3
A-4Mikrobiologia4 22  4
A-5-2Chemia nieorganiczna II3E1 2 4
B-1.1Podstawy botaniki2112
B-4-1Prawo i ekonomia w ochronie Środowiska I2 2   3
B-5Instrumenty ochrony środowiska5 2 3 5
B-17Rozprzestrzenianie zanieczyszczeń2 11  3
 Razem28+1/3414+1/395 32

 

 

Semestr III

 

KodNazwa przedmiotuRazemEgzWCLPpkt
O-3-1Technologia informacyjna I3 1 2 4
O-4-1Język obcy I3  3  2
O-5Ochrona własności intelektualnej1 1   1
O-6-2Wychowanie fizyczne II2  2  1
A-2Fizyka4E22  6
A-6-1Chemia organiczna I3E21  5
A-10aAnaliza chemiczna3   3 2
A-10bAnaliza chemiczna w procesach przemysłowych       
B-3Hydrologia, meteorologia i klimatologia4 22  4
B-4-2Prawo i ekonomia w ochronie Środowiska II2E11  3
B-9Techniki odnowy środowiska2  2  2
 Razem2739135 30

 

 

Semestr IV

 

KodNazwa przedmiotuRazemEgzWCLPpkt
O-3-2Technologia informacyjna II2E1 1 3
O-4-2Język obcy II3  3  2
A-6-2Chemia organiczna II3   3 4
A-7-1Chemia fizyczna I4E22  6
A-8Biochemia 3E21  3
B-1.2Podstawy zoologii2112
B-2Geologia, geomorfologia i gleboznawstwo4 22  4
B-6-1Technologie stosowane w ochronie środowiska I3E12  4
C-4aTechnologie neutralizacji i odzysku odpadów2 11  2
C-4bWykorzystanie odpadów karbo i petrochemicznych      
C-4cOchrona i rekultywacja gleby       
C-5aKatastrofy ekologiczne211  2
C-5bEkologia morza      
C-5cWodociągi i kanalizacja      
 Razem22411134 32

 

 

Semestr V

 

 

 

Semestr VI

 

 

 

Semestr VII

 

KodNazwa przedmiotuRazemEgzWCLPpkt
B-11aFizykochemia środowiska5E2 3 4
B-11bProcesy fizykochemiczne w atmosferze       
C-6aWymogi prawa UE wobec zagrożeń środowiska 1 1   2
C-6bProekologiczne źródła energii       
C-6cFlokulanty w gospodarce wodnościekowej       
C-8aPrzemiany zanieczyszczeń w środowisku2 11  2
C-8bEkologiczne aspekty procesów technologicznych       
C-8cPobieranie próbek środowiskowych       
C-9aSorbenty polimerowe w ochronie środowiska2 11  2
C-9bNowoczesne technologie w przemyśle chemicznym       
C-9cProcesy utleniania w usuwaniu zanieczyszczeń       
B-18Seminarium dyplomowe1  1  3
B-19aLaboratorium dyplomowe12   12 2
B-19bProjekt dyplomowy       
B-20Praca dyplomowa inżynierska      15
 Razem2315315 30