Specjalność: Inżynieria procesów w technologiach przetwórczych

Program kierunku Inżynieria Chemiczna i Procesowa - studia stacjonarne II stopnia

 

Semestr I

 

Lp.Nazwa przedmiotuERazemWĆLPECTS
1Inżynieria przepływu płynów+841218
2Gospodarka energią+841218
3Procesy rozdziału substancji +841218
4Inżynieria procesów reaktorowych 532  6
 RAZEM3291556330

 

Semestr II

 

 

Semestr III

 

Lp.Nazwa przedmiotuERazemWĆLPECTS
1Laboratorium prac przejściowych 8  8 7
2Seminarium dyplomowe 4 4  3
3Praca magisterska      20
 RAZEM 124830