Specjalność: Inżynieria procesów przeróbki ropy i gazu

Program kierunku Inżynieria Chemiczna i Procesowa - studia stacjonarne II stopnia

 

Semestr I

 

Lp.

Nazwa przedmiotu

E

Razem

W

Ć

L

P

ECTS

1

Projektowanie systemów procesowych

+

7

3

 

 

4

9

2

Dynamika procesowa

 

4

1

1

2

 

6

3

Optymalizacja procesowa

+

3

2

1

 

 

4

4

Inżynieria złożowa

 

2

2

 

 

 

3

5

Przepływy płynów w ośrodkach porowatych

+

4

2

2

 

 

3

6

Metody matematyczne w modelowaniu procesów

 

2

1

 

1

 

2

7

Właściwości termodynamiczne gazu ziemnego i ropy naftowej

+

4

2

 

2

 

3

 

RAZEM 

4

26

13

4

5

4

30

  

Semestr II

 

Lp.

Nazwa przedmiotu

E

Razem

W

Ć

L

P

ECTS

1

Projektowanie procesów przeróbki ropy naftowej i gazu ziemnego

+

6

2

1

 

3

6

2

Procesy przetwarzania gazu ziemnego 

+

4

2

 

2

 

5

3

Produkcja paliw

 

3

2

1

 

 

4

4

Niekonwencjonalne metody eksploatacji złóż gazu ziemnego i ropy naftowej

 

2

2

 

 

 

3

5

Transport i dystrybucja gazu ziemnego

 

3

2

 

1

 

4

6

Symulatory procesowe w projektowaniu procesów przeróbki gazu ziemnego i ropy naftowej

 

3

1

 

2

 

4

7

Ochrona środowiska w przemyśle naftowym i gazowym

 

3

1

 

 

2

4

 

RAZEM

2

24

12

2

5

5

30

  

Semestr III

 

Lp.

Nazwa przedmiotu

E

Razem

W

Ć

L

P

ECTS

1

Bezpieczeństwo w przemyśle naftowym

 

2

1

 

 

 

2

2

Ekonomika i analiza ryzyka w przemyśle naftowym

 

2

1

 

 

 

2

3

Laboratorium prac przejściowych

 

8

 

 

8

 

4

4

Seminarium dyplomowe

 

4

 

4

 

 

2

5

Praca magisterska

 

 

 

 

 

 

20

 

RAZEM

 

12

 

4

8

 

30