Programy kierunków - Inżynieria Chemiczna i Procesowa - I stopień

 

Semestr I

Lp.Nazwa przedmiotuERazemWALPECTS
1Matematyka I+633  7
2Fizyka+422  5
3Technologia informacyjna3124
4Ekonomia222
5Podstawy gospodarki rynkowej 111
6Grafika inżynierska  3 3 4
7Nauka o sztuce 11   1
8Wprowadzenie do inżynierii chemicznej 112
9Ochrona własności intelektualnych112
10Podstawy materiałoznawstwa 11   2
 RAZEM223135530

 

 

Semestr II  

 

 

Semestr III

Lp.Nazwa przedmiotuERazemWĆLPECTS
1Chemia organiczna+5212 6
2Język obcy I 4 4  2
3Termodynamika techniczna  211  3
4Procesy cieplne i aparaty +73 2210
5Mechanika płynów222
6Elektrotechnika i elektronika  22   3
7Technologia chemiczna  22   3
8Organizacja i eksploatacja systemów produkcyjnych  32  13
9Inżynieria środowiska
10Wychowanie fizyczne 2 2   
 RAZEM2271284330

 

 

Semestr IV

Lp.Nazwa przedmiotuERazemWĆLPECTS
1Chemia fizyczna+52126
2Termodynamika  procesowa +4211 5
3Język obcy II 4 4  2
4Wychowanie fizyczne 2 2   
5Procesy dyfuzyjne i aparaty +73 2210
6Podstawy bilansów materiałowych i energetycznych  22   2
7Bezpieczeństwo i ryzyko procesów przemysłowych3213
8Bioprocesy i aparaty +32  14
 RAZEM3271373430

Praktyka zawodowa 4 tygodnie

 

 

Semestr V

Lp.Nazwa przedmiotuERazemWĆLPECTS
1Komputerowe techniki projektowania  52  36
2Pomiary przemysłowe  22   2
3Język obcy III 4 4  2
4Kinetyka procesowa+32 1 4
5Inżynieria reaktorów chemicznych+421 15
6Podstawy automatyki  21 1 3
7Inżynieria jakości  211  3
8Inżynieria produktu  22   3
9Systemy zarządzania środowiskowego  211  2
 RAZEM2261372430

 

 

Semestr VI

Praktyka zawodowa 4 tygodnie

 

 

Semestr VII