Pełnomocnik ds. studentów i doktorantów będących osobami niepełnosprawnymi

Wychodząc naprzeciw potrzebom osób niepełnosprawnych kształcących się na naszej Uczelni JM Rektor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie powołał Pełnomocnika ds. studentów i doktorantów będących osobami niepełnosprawnymi. 

Kontakt:

Dział Kształcenia

mgr Aldona Cyran-Kęsicka

tel. 91 4494717

e-mail:   

Do zadań głównych Pełnomocnika należy:

  1. zwiększanie dostępności studiów na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie studentom i doktorantom będącym osobami niepełnosprawnymi;
  2. pomoc doraźna studentom i doktorantom będącym osobami niepełnosprawnymi w zapewnianiu w miarę możliwości odpowiednich warunków uczestniczenia w zajęciach, przede wszystkim ich zaliczania, przystępowania do egzaminów;

Studenci i doktoranci naszej Uczelni  będący osobami niepełnosprawnymi mogą liczyć na pomoc doradcy zawodowego, w ramach indywidualnych spotkań.

Kontakt:

mgr Ewa Teresa Czarnecka

tel. 91 4494080

e-mail: 

w dniach poniedziałek, wtorek, środa i piątek w godzinach od 9.30  do 14.30.

Al. Piastów 48,70-311 Szczecin, pok. 409 

Z pomocy mogą skorzystać wszyscy studenci i doktoranci z aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.

Zapraszamy do wypełnienia formularza rejestracyjnego, 

Kwestionariusz rejestracyjny 

i wysłania na adres: