Zarząd PTChem

Zarząd Szczecińskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Chemicznego

Przewodnicząca
dr hab. inż.  Zofia Lendzion-Bieluń

WTiICh, Instytut Technologii Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska, ZUT w Szczecinie
ul. Pułaskiego 10
70-322 Szczecin
Zofia.Lendzion-Bielun@zut.edu.pl

91 449 4397

Zastępca
dr hab. inż., prof. ZUT Jacek A. Soroka

WTiICh, Instytut Chemii i Podstaw Ochrony Środowiska, ZUT w Szczecinie
Al. Piastów 42
71-065 Szczecin
sorja@zut.edu.pl

91 449 4555 

Sekretarz
dr hab. inż., prof. ZUT Beata Michalkiewicz

WTiICh, Instytut Technologii Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska, ZUT w Szczecinie
ul. Pułaskiego 10
70-322 Szczecin
beata.michalkiewicz@zut.edu.pl

91 449 4096 

Skarbnik
dr inż. Łukasz Struk

WTiICh, Instytut Chemii i Podstaw Ochrony Środowiska, ZUT w Szczecinie
Al. Piastów 42
71-065 Szczecin
Lukasz.Struk@zut.edu.pl

91 449 6444

Członek
dr hab. Jacek Sośnicki

WTiICh, Instytut Chemii i Podstaw Ochrony Środowiska, ZUT w Szczecinie
Al. Piastów 42
71-065 Szczecin
Jacek.Sosnicki@zut.edu.pl

91 449 4798

Komisja Rewizyjna Oddziału

Przewodnicząca
dr hab. inż. Elżbieta Tomaszewicz

WTiICh, Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej, ZUT w Szczecinie
Al. Piastów 42
71-065 Szczecin
Elzbieta.Tomaszewicz@zut.edu.pl

91 449 4546; 91 449 4563

Członkowie
dr hab. inż. Zbigniew Rozwadowski

WTiICh, Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej, ZUT w Szczecinie
Al. Piastów 42
71-065 Szczecin
zroz@zut.edu.pl

91 449 4553

dr hab. inż. Dariusz Moszyński

WTiICh, Instytut Technologii Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska, ZUT w Szczecinie
ul. Pułaskiego 10
70-322 Szczecin
dmoszynski@zut.edu.pl

91 449 4132

Sekcja Dydaktyczna

Przewodnicząca Sekcji Dydaktycznej
dr inż. Elwira Wróblewska

WTiICh, Instytut Chemii i Podstaw Ochrony Środowiska, ZUT w Szczecinie
Al. Piastów 42
71-065 Szczecin
Elwira.Wroblewska@zut.edu.pl

91 449 4004 

Członkowie 
dr hab. inż. Anna Błońska-Tabero

WTiICh, Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej, ZUT w Szczecinie
Al. Piastów 42
71-065 Szczecin
Anna.Blonska-Tabero@zut.edu.pl

91 449 4563

mgr Halina Szczepaniec 

Gimnazjum przy I Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym Leonarda Piwoni w Szczecinie 
ul. Klonowica 3 
71-241 Szczecin
hszczepaniec@gmail.com

91 448 0211

Wszystkie osoby, które chciałyby się zapisać do Polskiego Towarzystwa Chemicznego proszone są o skontaktowanie się:

  • w przypadku pracowników naukowych i nauczycieli - z dr hab. inż. Zofią Lendzion-Bieluń (pobranie i wypełnienie druku) – osobami wprowadzającymi mogą być członkowie Zarządu Szczecińskiego Oddziału.
  • w przypadku nauczycieli, członkami wprowadzającymi mogą być także prof Hanna Gulińska i prof. Andrzej Burewicz. Deklaracje można przysłać na adres prof. Hanny Gulińskiej (gulinska@amu.edu.pl)
  • deklaracje po podpisaniu zostaną wysłane do Zarządu Głównego PTCh, skąd napłyną powiadomienia o włączenie do Towarzystwa.