Rejestracja i streszczenie

Rejestracja i streszczenie

Osoby chcące wziąć udział w Seminarium proszone są o przesłanie zgłoszenia wraz ze streszczeniem w terminie do 31 marca na adres: ssmch2019@zut.edu.pl (podając tytuł prezentacji, autorów oraz informację o chęci publikowania swojej pracy w monografii). Streszczenia (minimum 2 strony) należy przygotować zgodnie z formatką (formatka streszczenia). Termin przygotowania rozdziału w monografii mija 14 maja. Materiały powinny być zgodne z formatką (formatka monografii).


Opłata konferencyjna

Opłatę konferencyjną w wysokości 100 zł należy uiścić przelewem do dnia 31 marca 2019 r. na konto:

Bank BGZ BNP PARIBAS 54 2030 0045 1110 0000 0261 6290 z dopiskiem "SSMCh 2019" - Imię i Nazwisko uczestnika.

Dane niezbędne do wystawienia faktury prosimy o przesłanie na adres: biuro@ptchem.pl

Podane opłaty są kwotami netto

Do podanej kwoty  należy doliczyć podatek VAT wg stawki 23%, przy czym osoby finansujące udział w konferencji co najmniej w 70% ze środków publicznych, mogą skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT.
Warunkiem skorzystania ze zwolnienia z podatku VAT jest przesłanie niezwłocznie po dokonaniu płatności oświadczenia w formie elektronicznej na adres: zgptchem@ch.pw.edu.pl o finansowaniu udziału w konferencji ze środków publicznych, podpisanego przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań na rzecz danej instytucji.

Wzór oświadczenia można pobrać tutaj

Oryginał oświadczenia prosimy następnie przesłać pocztą tradycyjną na adres:
Polskie Towarzystwo Chemiczne
ul. Freta 16
00-227 Warszawa

W razie wątpliwości prosimy o kontakt z Biurem ZG PTChem.

Tel. 22 831 13 04