Komitet Organizacyjny i Naukowy

Komitet Organizacyjny

Przewodnicząca: 

dr hab. inż. Zofia Lendzion-Bieluń prof. ZUT

Członkowie:

 • dr hab. inż. Elżbieta Tomaszewicz prof. ZUT
 • dr hab. inż. Dariusz Moszyński
 • dr hab. inż. Agata Markowska-Szczupak, prof. ZUT
 • dr hab. inż. Elwira Wróblewska
 • mgr inż. Karolina Mozelewska
 • mgr inż. Aleksandra Antoniewicz
 • dr inż. Ewa Ekiert

 

Komitet Naukowy:

Przewodnicząca:

prof. dr hab. inż. Urszula Narkiewicz

Członkowie:

 • prof. dr hab. inż. Walerian Arabczyk
 • prof. dr hab. inż. Waldemar Morawski
 • prof. dr hab. inż. Barbara Grzmil
 • prof. dr hab. inż. Elżbieta Filipek
 • prof. dr hab. inż. Beata Michalkiewicz
 • dr hab. inż. Jacek Soroka prof. ZUT
 • dr hab. inż. Zofia Lendzion-Bieluń prof. ZUT
 • dr hab. inż. Agata Markowska-Szczupak prof. ZUT
 • dr hab. Jacek Sośnicki prof. ZUT
 • dr hab. inż. Elżbieta Tomaszewicz prof. ZUT
 • dr hab. inż. Piotr Tabero
 • dr hab. inż. Dariusz Moszyński
 • dr hab. inż. Elżbieta Gabruś