Terminy posiedzeń 2018/2019

Terminy posiedzeń Rady Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej 
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 
w roku akademickim 2018/2019

23-10-2018 r.

20-11.2018 r.

18-12-2018 r.

22-01-2019 r.

19-02-2019 r.

19-03-2019 r.

30-04-2019 r. 

21-05-2019 r.

25-06-2019 r.

przerwa wakacyjna

17-09-2019 r. 

Dokumenty w sprawach mających trafić pod obrady Rady Wydziału powinny być złożone w Dziekanacie WTiICh co najmniej tydzień przed terminem posiedzenia.