Terminy posiedzeń 2017/2018

Terminy posiedzeń Rady Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
w roku akademickim 2017/2018

24-10-2017 r.

21-11.2017 r.

19-12-2017 r.

23-01-2018 r.

20-02-2018 r.

20-03-2018 r.

24-04-2018 r.

22-05-2018 r.

19-06-2018 r.

10-07-2018 r.

11-09-2018 r.

25-09-2018 r.

 

Dokumenty w sprawach mających trafić pod obrady Rady Wydziału powinny być złożone w Dziekanacie WTiICh co najmniej tydzień przed terminem posiedzenia.