Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej

Dane adresowe:

71-065 Szczecin, Al. Piastów 42

tel. 91 449 45 63, 91 449 45 71

e-mail: kchna@zut.edu.pl

Kierownictwo Katedry

Kierownik Katedry
dr hab. inż. Elżbieta Filipek, prof. ZUT

tel. 91 449 45 73

e-mail: Elzbieta.Filipek@zut.edu.pl

Struktura organizacyjna

W skład Katedry Chemii Nieorganicznej i Analitycznej wchodzą dwa zakłady:

  • Zakład Chemii Nieorganicznej - kierownik zakładu dr hab. inż. Elżbieta Filipek, prof. ZUT
  • Zakład Chemii Analitycznej - kierownik zakładu dr hab. inż. Zbigniew Rozwadowski

Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej została powołana w dniu 31 marca 2004 roku.

Zadania dydaktyczne

W Katedrze prowadzone są zajęcia dydaktyczne dla studentów  trzech kierunków kształcenia na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej, tj. Technologii Chemicznej, Inżynierii Chemicznej i Procesowej i Ochrony Środowiska, a także dla studentów Studium Doktoranckiego. Prowadzone zajęcia obejmują wykłady, ćwiczenia audytoryjne i ćwiczenia laboratoryjne z podstawowych i specjalistycznych zagadnień chemii nieorganicznej i analitycznej.