Instytut Polimerów

Dane adresowe:

70-322 Szczecin, ul. Pułaskiego 10,

70-311 Szczecin, Al. Piastów 45 (Centrum Dydaktyczno-Badawcze Nanotechnologii)

tel./fax: 91 449 42 47, 91 449 4098

e-mail: ip@zut.edu.pl,

Strona internetowa instytutu www.ip.zut.edu.pl

Kierownictwo Instytutu

Dyrektor

prof. dr hab. inż. Mirosława El Fray, prof. zw.

tel. 91 449 48 28

e-mail: mirfray@zut.edu.pl

Zastępca dyrektora

dr inż. Beata Schmidt

tel. 91 449 44 97

e-mail: Beata.Schmidt@zut.edu.pl

Pracownicy naukowo-dydaktyczni

Profesorowie i doktorzy habilitowani:

 • dr hab. inż. Krzysztof Kowalczyk

Adiunkci:

 • dr inż. Jolanta Janik
 • dr inż. Marta Piątek-Hnat
 • dr inż. Agnieszka Kozłowska
 • dr inż. Agnieszka Piegat
 • dr inż. Beata Schmidt
 • dr inż. Piotr Sobolewski
 • dr inż. Katarzyna Wilpiszewska

wykładowca:

 • mgr inż. Marek Żwir

asystenci:

 • dr inż. Joanna Rokicka
 • mgr inż. Wojciech Ignaczak

pracownicy naukowi:

 • dr inż. Rahul Sahay
 • dr inż. Magdalena Zdanowicz
 • mgr inż. Agata Goszczyńska
 • mgr inż. Agata Niemczyk

pracownicy techniczni i administracyjni: 6

Struktura organizacyjna

W skład Instytutu wchodzą następujące jednostki:

Laboratorium Polimerów Powłokowych i Ekologicznych

Laboratorium Analizy Termicznej Polimerów

Laboratorium Materiałów Polimerowych Pochodzenia Naturalnego

Laboratorium Badań Biologicznych

Instytut Polimerów powstał w 1991 roku w wyniku wyodrębnienia się z Instytutu Technologii Chemicznej Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej trzech niezależnych jednostek organizacyjnych. W aktualnym kształcie organizacyjnym instytut funkcjonuje od 1 stycznia 2007 r.
Nauczyciele akademiccy Instytutu prowadzą zajęcia dydaktyczne na następujących kierunkach studiów (I i II stopnia): Technologia chemiczna, Nanotechnologia i Chemia na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej. Ponadto bierzemy udział w kształceniu uczestników studiów doktoranckich z zakresu technologii chemicznej.
W ramach wymienionych wyżej kierunków studiów kształcenie odbywa się na następujących specjalnościach:

 • Biopolimery i biomateriały (TCh)
 • Technologia tworzyw sztucznych, włókien i elastomerów (TCh)
 • Polimerowe bio- i nanomateriały (Nano)
 • Nano-biomateriały (Nano)