Badania lekarskie

Uwaga!

Wszystkich kandydatów na studia stacjonarne oraz niestacjonarne obowiązują badania lekarskie lekarza medycyny pracy.

Przychodnia studencka

Dni i godziny, w których kandydaci na studia mogą zgłaszać się na bezpłatne badania lekarskie z dokumentem tożsamości i skierowaniem na badania lekarskie wydanym przez uczelnię:

Przychodnia przy ul. Wojska Polskiego 97 - poniedziałki i środy w godz. 13:30 - 15:00 - tel. 510 741 319

Skierowanie na badania lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań u kandydata do podjęcia studiów na określonym kierunku studiów jest wystawiane przez Uczelnię na obowiązującym druku, nie wcześniej jednak niż po zarejestrowaniu się kandydata w internetowym systemie rekrutacji oraz wniesieniu opłaty rekrutacyjnej.

Druk skierowania należy pobrać bezpośrednio z siedziby wydziałowej komisji rekrutacyjnej danego kierunku lub w wyjątkowych przypadkach zwrócić się z prośbą o przesłanie go pocztą lub mailem.

ORZECZENIE LEKARSKIE WYSTAWIA LEKARZ MEDYCYNY PRACY

Kandydat na studia może zgłosić się ze skierowaniem na badania lekarskie do lekarza medycyny pracy:

  • bezpłatnie w przychodniach SPZOZ Szkół Wyższych

Kandydaci na badania powinni zgłaszać się z:

  • dokumentem tożsamości
  • skierowaniem na badania lekarskie wydanym przez Uczelnię
  • odpłatnie do lekarza medycyny pracy w przychodni w miejscu swojego zamieszkania

 

Dane teleadresowe składania dokumentów

WYDZIAŁ TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ

al. Piastów 42, 71-065 Szczecin

www.wtiich.zut.edu.pl