Badania lekarskie

Uwaga!

Wszystkich kandydatów na studia stacjonarne oraz niestacjonarne obowiązują badania lekarskie lekarza medycyny pracy.

Przychodnia studencka

Dni i godziny, w których kandydaci na studia mogą zgłaszać się na bezpłatne badania lekarskie z dokumentem tożsamości i skierowaniem na badania lekarskie wydanym przez uczelnię.

Nazwa wydziału i prowadzone kierunki studiów Nazwa i dane teleadresowe przychodni

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
(inżynieria chemiczna i procesowa, nanotechnologia, technologia chemiczna)

Przychodnia Al. Wojska Polskiego 97

tel: 91 88 54 820

Lekarz medycyny pracy:

poniedziałek: 10:45-13:00
oraz 13:30-16:00

wtorek: 13:00-17:00

środa: 13:30-16:00

czwartek: 08:00-17:00

piątek: 12:30-17:00

Poradnia okulistyczna:

poniedziałek: 08:00-09:00

wtorek: 10:00-11:00

środa: 08:00-09:00

Poradnia neurologiczna:

poniedziałek: 15:00-18:00

wtorek: 08:00-12:00

środa: 08:00-12:00

czwartek: 08:00-12:00 oraz 14:00-18:00

piątek: 12:30-17:00

Poradnia laryngologiczna:
wtorek: 08:00-11:00

środa: 10:00-18:00

czwartek: 8:00-15:00

piątek: 12:30-14:30

Skierowanie na badania lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań u kandydata do podjęcia studiów na określonym kierunku studiów jest wystawiane przez Uczelnię na obowiązującym druku, nie wcześniej jednak niż po zarejestrowaniu się kandydata w internetowym systemie rekrutacji oraz wniesieniu opłaty rekrutacyjnej.

Druk skierowania należy pobrać bezpośrednio z siedziby wydziałowej komisji rekrutacyjnej danego kierunku lub w wyjątkowych przypadkach zwrócić się z prośbą o przesłanie go pocztą lub mailem.

ORZECZENIE LEKARSKIE WYSTAWIA LEKARZ MEDYCYNY PRACY

Kandydat na studia może zgłosić się ze skierowaniem na badania lekarskie do lekarza medycyny pracy:

  • bezpłatnie w przychodniach SPZOZ Szkół Wyższych

Kandydaci na badania powinni zgłaszać się z:

  • dokumentem tożsamości
  • skierowaniem na badania lekarskie wydanym przez Uczelnię
  • odpłatnie do lekarza medycyny pracy w przychodni w miejscu swojego zamieszkania

 

Dane teleadresowe składania dokumentów

WYDZIAŁ TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ

al. Piastów 42, 71-065 Szczecin

www.wtiich.zut.edu.pl