Zasady rekrutacji

UWAGA !!!

Zapraszamy na Studia Doktoranckie

w zakresie technologii chemicznej oraz inżynierii chemicznej

Internetowy System Rekrutacji będzie czynny w okresie 01.07-26.08.2017.

Dokumenty należy składać w sekretariacie SD w pokoju 121 w budynku „Starej Chemii” przy ul. Pułaskiego 10. Termin składania aplikacji upływa 1 września 2017. Rozmowy kwalifikacyjne będą przeprowadzone  7 września 2017 w godz. 10-12.

Propozycje tematyki realizowanych prac doktorskich oraz nazwiska opiekunów można znaleźć pod adresem:

http://www.wtiich.zut.edu.pl/strona-kandydatow/studia-doktoranckie/propozycje-tematyki-prac-doktorskich.html

O przyjęcie na studia doktoranckie na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT mogą się ubiegać absolwenci studiów II stopnia lub magisterskich po następujących kierunkach:

technologia chemiczna, inżynieria chemiczna i procesowa, nanotechnologia, ochrona środowiska, analityka medyczna, automatyka i robotyka, biotechnologia, chemia, edukacja techniczno-informatyczna, elektrotechnika, energetyka, farmacja, fizyka techniczna, inżynieria bezpieczeństwa, inżynieria biomedyczna, inżynieria materiałowa, inżynieria środowiska, kosmetologia, technologia żywności i żywienia człowieka, papiernictwo i poligrafia, technologia drewna, towaroznawstwo, zarządzanie i inżynieria produkcji. 


W roku akademickim 2017/2018 Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej prowadzi rekrutację na I rok studiów doktoranckich, stacjonarnych i niestacjonarnych, w następujących dyscyplinach:

·         Technologia Chemiczna

·         Inżynieria Chemiczna

Terminy rekrutacji

Rejestracja elektroniczna w Internetowym Systemie Rekrutacji (http://www.zut.edu.pl/rekrutacja/aktualnosci.html) będzie otwarta w czasie 1.07.2017-26.08.2017.
Termin składania podań o przyjęcie na studia doktoranckie upływa 1 września 2017.
Termin rozpoczęcia postępowania kwalifikacyjnego - 7 września 2016 r. 

Rozmowy kwalifikacyjne będą przeprowadzone  7 września 2017 w godz. 10-12 w Sali 7 budynku Nowa Chemia.


Ogłoszenie wyników rekrutacji - 9 września 2017 r. 


Termin składania odwołań od ogłoszonych wyników - do 22 września 2017 r. 
Termin rozpatrzenia odwołań i ogłoszenie wyników - 27 września 2017 r.

Miejsce składania dokumentów i dodatkowe informacje

Sekretariat studiów

ul. Pułaskiego 10, p. 121,

tel. 91 449 42 44,

Kierownik studiów

Prof. dr hab. inż. Urszula Narkiewicz

tel.: 91 449 46 87, 4730

ul. Pułaskiego 10, p.111

Propozycje tematyki realizowanych prac doktorskich oraz nazwiska opiekunów można znaleźć pod adresem:

www.wtiich.zut.edu.pl/strona-kandydatow/studia-doktoranckie/propozycje-tematyki-prac-doktorskich.html