Oferta edukacyjna

Absolwenci szkół wyższych, posiadający tytuł zawodowy magistra lub magistra inżyniera w zakresie technologii chemicznej, inżynierii chemicznej, ochrony środowiska, chemii i szeroko rozumianych dziedzin pokrewnych, mogą kontynuować naukę na czteroletnich studiach doktoranckich.

Studia doktoranckie zostały uruchomione na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej w roku akademickiego 1992/1993. Prowadzone są w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym w dziedzinie – nauki techniczne i w dyscyplinach naukowych:

  • Technologia Chemiczna
  • Inżynieria Chemiczna i Procesowa

W trakcie trwania studiów uczestnicy przechodzą obowiązkowy kurs kształcenia (wykłady, seminaria, zajęcia laboratoryjne) w systemie ośmiu zjazdów w semestrze. Program studiów doktoranckich stanowi uzupełnienie wiedzy ze studiów magisterskich o najnowsze osiągnięcia z zakresu chemii, technologii i inżynierii chemicznej z uzupełnieniem wiadomości z zakresu ekonomii i zarządzania oraz języka angielskiego.

Zajęcia są prowadzone przez wykwalifikowanych nauczycieli akademickich ZUT i innych uczelni Szczecina, z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury naukowej i oprogramowania komputerowego, co gwarantuje odpowiedni poziom kształcenia.

Absolwenci studiów doktoranckich, ze stopniem naukowym doktora w jednej z podanych wyżej dyscyplin, znajdują zatrudnienie jako pracownicy naukowi na wyższych uczelniach, w instytutach naukowo-badawczych oraz placówkach badawczo–rozwojowych zakładów przemysłowych.

Uniwersalne i wszechstronne wykształcenie ułatwia im znalezienie pracy na stanowiskach kierowniczych w zakładach przemysłowych różnych branż.