Rejestracja i streszczenie

Osoby chcące wziąć udział w Seminarium proszone są o przesłanie zgłoszenia w terminie do 1 marca na adres: ssmch@zut.edu.pl (podając tytuł prezentacji, autorów oraz informację o chęci publikowania swojej pracy w monografii). Streszczenia (minimum 2 strony) należy przygotować zgodnie z formatką (formatka streszczenia) i przesłać na adres : ssmch@zut.edu.pl do 10 kwietnia. Termin przygotowania rozdziału w monografii mija 20 maja. Materiały powinny być zgodne z formatką (formatka monografii).

Opłata konferencyjna

Opłatę konferencyjną w wysokości 70 zł należy uiścić przelewem do dnia 10 kwietnia 2017 r. na konto:

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Bank Zachodni WBK S.A. 3 Oddział Szczecin nr :

02 1090 1492 0000 0000 4903 0242 z dopiskiem "SSMCh 2017" - Imię i Nazwisko uczestnika.

Dane niezbędne do wystawienia faktury prosimy o przesłanie na adres: ssmch@zut.edu.pl