Plan sympozjum

Szanowni Państwo,

Komitet Organizacyjny II Szczecińskiego Sympozjum Młodych Chemików z pośród nadesłanych prac do prezentacji ustnej zakwalifikował 15 streszczeń. Szczegółowy plan wystąpień znajduje się w załączniku. Pozostałych uczestników, którzy się zgłosili i nasłali streszczenia prosimy o przygotowanie posterów  (maksymalny wymiar 110x120 cm). Postery proszę umieszczać w dniu Sympozjum przed jego otwarciem na przygotowanych tablicach. Jednocześnie informujemy, iż w trakcie Sympozjum odbędzie się quiz na temat: Życie i twórczość Marii Skłodowskiej Curie.

Plan sympozjum do pobrania