Komitet Organizacyjny i Naukowy

Komitet Organizacyjny

Przewodnicząca: 

dr hab. inż. Zofia Lendzion-Bieluń prof. ZUT

Członkowie:

  • dr hab. inż. Elżbieta Tomaszewicz prof. ZUT
  • dr hab. inż. Anna Błońska-Tabero
  • dr hab. inż. Dariusz Moszyński
  • dr hab. inż. Agata Markowska-Szczupak
  • dr inż. Elwira Wróblewska
  • dr inż. Łukasz Struk

Komitet Naukowy:

Przewodnicząca:

prof. dr hab. inż. Urszula Narkiewicz

Członkowie:

    prof. dr hab. inż. Walerian Arabczyk

    prof. dr hab. inż. Waldemar Morawski

    prof. dr hab. inż. Barbara Grzmil

    prof. dr hab. inż. Elżbieta Filipek

    dr hab. inż. Jacek Soroka prof. ZUT

    dr hab. inż. Zofia Lendzion-Bieluń prof. ZUT

    dr hab. inż. Agata Markowska-Szczupak

    dr hab. Jacek Sośnicki

    dr hab. inż. Piotr Tabero

    dr hab. inż. Dariusz Moszyński

    dr hab. inż. Elżbieta Gabruś