Rejestracja i streszczenia

Osoby chcące wziąć udział w I Szczecińskim Sympozjum Młodych Chemików proszone są o wstępne zgłoszenie do 8 kwietnia, poprzez wysłanie informacji na adres pssmchem@zut.edu.pl. Do 23 kwietnia 2016 r. należy przesłać na ten sam adres pisemne streszczenie, które będzie drukowane w materiałach konferencyjnych. Streszczenia, należy przygotować zgodnie ze wzorem.