Microsoft Imagine ("Dreamspark")

Informujemy, że możliwe jest dalsze korzystanie z systemu Microsoft Imagine na Wydziale. Zalogować się można korzystając z danych  do własnego konta "dreamspark", na stronie OnTheHub. W niektórych przypadkach może być konieczne powiązanie kont w portalu my.visualstudio.com.
Do korzystania z sytemu wymagane jest działające uczelniane konto pocztowe.
Do zakładania nowych kont studenckich lub przedłużania ważności dotychczasowych wymagana jest wcześniejsza pozytywna weryfikacja w Dziekanacie. W razie problemów prosimy kontaktować się z administratoreminformatyk-wtiich@zut.edu.pl tel 41-40.