Programy kierunków - Technologia Chemiczna - I stopień

Praktyka programowa – 6 tygodni po VI semestrze z możliwością wcześniejszego wykonania

 

 

SEMESTR I

 

Kod

Nazwa przedmiotu

Razem

Egz

W

Ć

L

P

ECTS

B-1

Matematyka I.

8

E

3

3

-

-

8

A-1a

 

A-1b

Ekologiczne problemy w produkcji chemicznej

Etyczne problemy w produkcji chemicznej

3

-

2

-

-

-

3

A-3

Elementy prawa

1

-

1

-

-

-

1

A-2a

 

A-2b

Zarządzanie zasobami ludzkimi i projektami

Marketing, negocjacje, public relations

5

E

2

1

-

-

5

A-5

Wychowanie fizyczne

0

 

-

2

-

-

0

B-6

Chemia ogólna i nieorganiczna I.

8

E

4

2

-

-

8

A-4a

A-4b

Kultura i sztuka baroku i klasycyzmu

Sztuka czasów starożytnych i renesansu

2

-

1

 

 

 

2

C-1

Bezpieczeństwo techniczne

3

-

2

-

-

-

3

8.

RAZEM

30

3

15

8

-

-

30

 

 

SEMESTR II

 

Kod

Nazwa przedmiotu

Razem

Egz

W

Ć

L

P

ECTS

B-2

Matematyka II.

5

E

2

2

-

-

5

B-3

Fizyka

5

E

2

2

-

-

5

A-5

Wychowanie fizyczne

0

-

-

2

-

-

0

B-7

Chemia ogólna i nieorganiczna II.

5

E

1

-

3

-

5

B-8

Chemia analityczna

3

-

1

 

2

-

3

B-10

Chemia organiczna I

5

E

3

1

-

-

5

B-4

Podstawy informatyki

3

-

2

-

4

-

3

C-2

Zarządzanie jakością i produktami chemicznymi

2

-

1

 

 

 

2

B-12

Zarządzanie produkcją

2

-

1

 

 

 

2

9.

RAZEM

30

4

13

7

9

-

30

 

 

SEMESTR III

 

Kod

Nazwa przedmiotu

Razem

Egz

W

Ć

L

P

ECTS

B-13

Grafika komputerowa i techniki projektowania (CAD)

2

-

-

-

2

-

2

A-6

Język obcy I

2

-

-

2

-

-

2

B-11

Chemia organiczna II

8

E

2

-

4

-

8

B-5

Chemia fizyczna I.

7

E

3

1

-

-

7

C-4

Maszynoznawstwo i aparatura przemysłu chemicznego

3

-

1

-

-

1

3

C-5a

 

C-5b

C-5c

Podstawy wytrzymałości i  części maszyn

Inżynieria bioprocesowa

Polimerowe kompozyty konstrukcyjne

2

-

2

-

-

-

2

C-6a

C-6b

Technologia wody

Technologia ścieków

4

E

1

-

2

-

4

B-9

Elementy elektrotechniki i elektroniki

2

-

2

-

-

-

2

8.

Razem

30

3

11

3

8

1

30

 

 

SEMESTR IV

 

Kod

Nazwa przedmiotu

Razem

Egz

W

Ć

L

P

ECTS

A-6

Język obcy II

2

-

-

2

-

-

2

B-14

Chemia fizyczna II.

6

E

2

-

2

-

6

C-7

Analiza techniczna

4

-

1

-

2

-

4

C-8

Technologia chemiczna –

surowce przemysłu syntezy chemicznej

8

E

3

-

3

-

8

C-9a

C-9b

Procesy jednostkowe w technologii chemicznej

Operacje jednostkowe w technologii chemicznej

4

-

1

 

3

 

4

C-3

Elementy automatyki i pomiary

3

-

2

-

1

-

3

C-10a

C-10b

Materiałoznawstwo

Korozja materiałów

3

-

1

-

1

-

3

7.

RAZEM

30

2

10

2

12

-

30

 

 

SEMESTR V

 

Kod

Nazwa przedmiotu

Razem

Egz

W

Ć

L

P

ECTS

A-6

Język obcy III

2

-

-

4

-

-

2

A-7a

A-7b

Angielska terminologia techniczna

Angielska terminologia chemiczna

1

-

-

2

-

-

1

C-11

Podstawy technologii chemicznej I.

5

E

3

1

-

-

5

C-13

Inżynieria chemiczna

5

E

2

2

-

-

5

C-14

Technologia chemiczna –

procesy przemysłu syntezy chemicznej

8

E

6

2

5

-

8

C-15a

C-15b

Technologia materiałów naturalnych i syntetycznych

Podstawy technologii tworzyw sztucznych

4

E

2

-

2

-

4

C-16

Termodynamika techniczna i chemiczna

3

-

1

1

-

-

3

C-19a

C-19b

Rozprzestrzenianie zanieczyszczeń

Zagospodarowanie odpadów

2

-

1

 

 

 

2

8.

RAZEM

30

4

15

12

7

-

30

 

 

SEMESTR VI

 

Kod

Nazwa przedmiotu

Razem

Egz

W

Ć

L

P

ECTS

A-6

Język obcy IV

2

E

-

4

-

-

2

C-12

Podstawy technologii chemicznej II

6

-

-

-

3

-

6

C-17

Projekt technologiczny

5

-

1

-

-

2

5

A-8a

A-8b

Wymogi prawa UE wobec zagrożeń środowiska

Przedsiębiorczość innowacyjna

2

-

1

 

 

 

2

D1-1

D2-1

D3-1

Przemysłowe laboratorium technologiczne TN

Wybrane zagadnienia z technologii chemicznej organicznej TO

Wybrane zagadnienia z technologii polimerów  TP

10

-

-

-

16

-

10

D1-2a

D1-2b

D1-2c

D2-2a

D2-2b

D2-2c

D3-2a

D3-2b

D3-2c

TN:Operacje rozdzielania mieszanin – procesy membranowe

TN: Przemysł azotowy

TN: Nawozy mineralne

TO:Technologie surfaktantów

TO: Technologie mało- i bezodpadowe

TO:Technologie monomerów

TP:Biopolimery i biomateriały stosowane

TP: Technologie farb, lakierów i klejów

TP:Opakowania i recykling materiałów polimerowych

5

E

1

1

 

 

5

6.

RAZEM

30

2

3

5

19

2

30

 

 

SEMESTR VII

 

Kod

Nazwa przedmiotu

Razem

Egz

W

Ć

L

P

ECTS

B-15

Prawo patentowe

1

-

1

-

-

-

1

C-18a

C-18b

Materiały wysokiej czystości i specjalnego przeznaczenia

Energetyka w przemyśle chemicznym

6

E

2

-

-

-

6

E-1

Seminarium

4

-

-

2

-

 

4

E-2

Pracownia dyplomowa

4

-

-

-

7

-

4

E-3

Praca dyplomowa –projekt inżynierski

15

 

 

 

 

 

15

5.

RAZEM

30

1

3

2

7

-

30