Informacje bieżące WTiICh

Zmarł prof. dr hab. inż. Jerzy Straszko 08.02.2018 14:30

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 7 lutego 2018 roku zmarł prof. dr hab. inż. Jerzy Straszko, emerytowany Profesor Zwyczajny na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej, Dyrektor Instytutu Chemii i Podstaw Ochrony Środowiska WTiICh, Kierownik Zakładu Chemii Fizycznej i Podstaw Ochrony Środowiska, członek prezydium Komisji Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, przewodniczący IV Wydziału Nauk Matematycznych i Technicznych Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego, Członek Honorowy Szczecińskiego Klubu Wysokogórskiego.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się 12 lutego 2018 r. (poniedziałek) o godzinie 12:15 na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie, w kaplicy bocznej prawej.

Pogrążeni w smutku współpracownicy
z Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie