Informacje bieżące WTiICh

Zmarł prof. dr hab. inż. Gorzysław Apoloniusz Poleszczuk 01.03.2018 14:00

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 27 lutego 2018 r. w wieku 72 lat odszedł ś.p. prof. biologii dr hab. inż. Gorzysław Apoloniusz Poleszczuk.

Wybitnie uzdolniony fizykochemik i chemik nieorganik, związany w latach 1964-1982 z Zakładem Chemii Nieorganicznej Wydziału Chemicznego ówczesnej Politechniki Szczecińskiej, później z nowopowstałym Uniwersytetem Szczecińskim będąc w nim twórcą i kierownikiem Katedry Chemii i Ochrony Środowiska Wodnego, dzisiejszego Wydziału Biologii.

Był cenionym naukowcem i wychowawcą wielu chemików, biologów i biotechnologów,

zasłużonym w ochronie środowiska wodnego naszego województwa i dobrym Kolegą.

Msza święta zostanie odprawiona w poniedziałek 5 lutego o godzinie 7:30 w kościele p.w. Miłosierdzia Bożego przy ul. Przyjaciół Żołnierza 45.

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się tego samego dnia o godzinie 11:30 w Kaplicy Głównej Cmentarza Centralnego w Szczecinie.