Informacje bieżące WTiICh

Zmarł dr inż. Tadeusz Wojtasik 11.01.2018 08:48

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 9 stycznia 2018 zmarł dr inż. Tadeusz Wojtasik, emerytowany wieloletni Pracownik Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej, specjalista chemii fizycznej i termodynamiki chemicznej, prodziekan WTiICh w latach 1993-1999.

Pogrzeb odbędzie się 15 stycznia 2018 r. (poniedziałek) o godzinie 11:30 na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie, w Kaplicy Głównej.

Pracownicy Wydziału Technologii Inżynierii Chemicznej ZUT