Informacje bieżące WTiICh

Uwaga! 07.09.2018 15:01

INFORMACJA

 

W dniu 28.09.2018r. o godzinie 10:00

odbędzie się spotkanie organizacyjne dla studentów pierwszego semestru
Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej
w Audytorium I przy ul. Piastów 42.

Obecność obowiązkowa !