Informacje bieżące WTiICh

Sukces SKN Zapachowej Jakości Powietrza podczas XLVII Międzynarodowego Seminarium Kół Naukowych w Olsztynie, które odbyło się w dniach 26-27.04.2018 r! 17.05.2018 08:14

Pani Paula Felczak, studentka pierwszego roku studiów pierwszego stopnia, na kierunku Nanotechnologii, oraz Ewa Duber, studentka trzeciego roku studiów pierwszego stopnia na kierunku Technologii Chemicznej, ze Studenckiego Koła Naukowego Zapachowej Jakości Powietrza, zdobyły pierwsze miejsce w Sekcji kształtowania i ochrony środowiska za prezentację, pt. „Porównanie i ocena metod prezentacji odorantów oceniającym, możliwych do zastosowania w pomiarach z użyciem olfaktometrii dynamicznej”.