Informacje bieżące WTiICh

Studenci ZUT - IV nabór na praktyki zawodowe 2018/2019 22.11.2018 11:12

Informujemy o uruchomieniu czwartego naboru wniosków na zagraniczne praktyki zawodowe (studenckie i absolwenckie) realizowane w roku akademickim 2018/2019 (Program Erasmus+) - wyjazdy trwające min. 60 dni i zrealizowane w okresie 1 stycznia 2019  - 15 września 2019.

Szczegółowe informacje oraz wnioski zgłoszeniowe dostępne są na stronie www.erasmusplus.zut.edu.pl w zakładkach Studenci - Praktyka.

Kompletne wnioski wyjazdowe zawierające m.in. potwierdzoną średnią ocen oraz informację o stopniu znajomości obowiązującego języka obcego należy składać u Koordynatora Wydziałowego dr hab. inż. Iwony Pełech (budynek Stara Chemia, pokój 131) w terminie do 14 grudnia 2018.

UWAGA: warunkiem złożenia wniosku wyjazdowego jest dołączenie do niego potwierdzenia przyjęcia na praktykę.