Informacje bieżące WTiICh

Program stypendialny Prezydenta Miasta Szczecin dla studentów i doktorantów 06.02.2019 16:06

Szczegółowe informacje na temat warunków jakie muszą spełniać kandydaci ubiegający się o stypendium oraz wzory niezbędnych dokumentów dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta Szczecin