Informacje bieżące WTiICh

Oferta stypendialna w ramach projektu OPUS finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) 14.10.2019 15:37

Nazwa jednostki: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej,

Nazwa stanowiska: doktorant - stypendysta

Wymagania:

1. Tytuł zawodowy magistra nauk technicznych: technologia chemiczna, inżynieria chemiczna, inżynieria materiałowa, ewentualnie przyrodniczych: fizyka, chemia.

2. Wiedza z zakresu chemii fizycznej, chemii nieorganicznej, technologii nanomateriałów.

3. Udokumentowany ewentualny dorobek naukowy.

4. Dobra znajomość języka angielskiego.

5.Chęć oraz predyspozycje do podjęcia pracy naukowej.

6. Umiejętność samodzielnej pracy i w zespole

Opis zadań:

Czynna aktywność w bieżących zadaniach Projektu. Interpretacja otrzymanych wyników badań. Uczestnictwo w zajęciach Szkoły Doktorskiej.

 

więcej informacji