Informacje bieżące WTiICh

Oferta pracy na zastępstwo na stanowisku inżynieryjno-technicznym w Katedrze Chemii Nieorganicznej i Analitycznej 24.01.2019 13:16

Oferta pracy  - na zastępstwo na stanowisku inżynieryjno-technicznym w Katedrze Chemii Nieorganicznej i Analitycznej

Miejsce pracy:

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej (KChNiA)

 

Zadania i obowiązki:

 • obsługa zajęć dydaktycznych w Katedrze Chemii Nieorganicznej i Analitycznej
 • przygotowanie sal laboratoryjnych oraz dyżur w salach laboratoryjnych w trakcie trwania ćwiczeń
 • przygotowanie odczynników, szkła i innych pomocy do ćwiczeń laboratoryjnych
 • przygotowanie zamówień odczynników oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego do prac naukowo-badawczych,
 • prace związane z obsługą aparatury badawczej KChNiA   

 

Wymagania :

 • wykształcenie co najmniej średnie lub wyższe w zakresie chemii
 • znajomość Microsoft Office
 • znajomość języka polskiego w mowie i piśmie
 • umiejętność organizacji i zarządzania czasem pracy
 • komunikatywność

 

Warunki zatrudnienia:

 • praca na pełny etat w instytucji budżetowej
 • wynagrodzenie brutto w zależności od wykształcenia od 2 500,00 do 3 000,00 zł
 • umowa na zastępstwo ~1,5 roku,
 • data rozpoczęcia pracy 18.02.2019 r.

 

Wymagane dokumenty:

 1. Podanie o zatrudnienie
 2. CV

W CV należy dodatkowo umieścić następującą klauzulę „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie danych osobowych zawartych w mojej ofercie w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Dodatkowe informacje:

Forma składania ofert: e-mail

Adres przesyłania zgłoszeń: Elzbieta.Filipek@zut.edu.pl (temat: praca na zastępstwo)

Termin do 03.02.2019 r.

Na bazie przesłanych dokumentów aplikacyjnych przeprowadzona może być dodatkowa rozmowa z wybranymi kandydatami. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie zastrzega sobie prawo nierozpatrywania aplikacji po wyżej wyznaczonym terminie, przeprowadzenia rozmowy bądź zakończenia procesu rekrutacji z niniejszego ogłoszenia bez wyboru kandydata.