Informacje bieżące WTiICh

Oferta pracy na stanowisku inżynieryjno-technicznym 12.08.2019 21:51

Miejsce pracy:

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej (KChNiA)

 

Zadania i obowiązki:

- obsługa aparatury badawczej po przeszkoleniu,

- obsługa zajęć dydaktycznych,

- przygotowanie zamówień tj.: odczynników, części zamiennych do aparatury oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego do prac naukowo-badawczych,

 

Wymagania :

- wykształcenie co najmniej średnie lub wyższe (techniki lub technolog chemii lub  fizyki, mechatroniki, elektroniki, elektryk, elektromechanik)

- znajomość Microsoft Office

- znajomość języka polskiego w mowie i piśmie

- znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym

- zdolności techniczne, manualne

- umiejętność organizacji i zarządzania czasem pracy

- komunikatywność

 

Warunki zatrudnienia:

- praca na pełny etat w instytucji budżetowej

- wynagrodzenie podstawowe brutto w zależności od wykształcenia od 2500,00 do 3000,00 zł

- umowa na okres próbny z możliwością przedłużenia

- data rozpoczęcia pracy 16.09.2019 r.

 

Wymagane dokumenty:

1. CV : w CV należy dodatkowo umieścić następującą klauzulę „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie danych osobowych zawartych w mojej ofercie w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Forma składania ofert: e-mal

Adres przesyłania zgłoszeń: kchna@zut.edu.pl (temat: praca na st. inżynieryjno - technicznym)

Termin do 08.09.2019 r.

Na bazie przesłanych dokumentów aplikacyjnych przeprowadzona może być dodatkowa rozmowa z wybranymi kandydatami. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie zastrzega sobie prawo nierozpatrywania aplikacji po wyżej wyznaczonym terminie, przeprowadzenia rozmowy bądź zakończenia procesu rekrutacji z niniejszego ogłoszenia bez wyboru kandydata.