Informacje bieżące WTiICh

Nowa edycja Konferencji dla Młodych Naukowców 01.02.2018 11:01

Informujemy o organizowanej nowej edycji KONFERENCJI dla MŁODYCH NAUKOWCÓW nt. Dokonania Naukowe Doktorantów (VI Edycja).
Konferencja odbędzie się 14.04.2018 w Warszawie, 15.04.2018 w Poznaniu oraz 21.04.2018 w Krakowie.