Informacje bieżące WTiICh

Informacje o ankiecie Studenta, Doktoranta za semestr zimowy 08.02.2018 14:27

Uprzejmie informujemy, że aktywowana została ankieta Studenta/Doktoranta za semestr zimowy roku akademickiego 2017/2018. Ankieta jest dostępna (widoczna) dla Studenta w e-dziekanacie.