Informacje bieżące WTiICh

ERASMUS+ drugi nabór na studia i trzeci nabór na praktyki SMS SMP 2018/2019 27.09.2018 09:12

Informujemy, że harmonogram kolejnych naborów na studenckie wyjazdy na studia i praktyki (SMS, SMP) w roku akademickim 2018/19
został opublikowany na stronie www.erasmusplus.zut.edu.pl.

Wydziałowy nabór wniosków potrwa do 31 października, wyniki naborów zostaną ogłoszone do 21 listopada.

Zasady kwalifikacji, stawki stypendium, wnioski wyjazdowe oraz wykaz partnerów są dostępne na powyższej stronie.

Kandydaci na praktyki dołączają do wniosku potwierdzenie przyjęcia na praktykę – jest to warunek złożenia wniosku.