Informacje bieżące WTiICh

Druga tura rekrutacji na studia II stopnia od 12 do 26 lutego 2020 22.02.2020 09:22

Internetowy System Rekrutacji został ponownie uruchomiony 12 lutego o godz. 14:00, zapraszamy do rejestracji do 26 lutego.

Po zarejestrowaniu się w ISR dokumenty należy złożyć w siedzibie wydziałowej komisji rekrutacyjnej w dniach od 17 do 28 lutego.

Kandydat  na studia stacjonarne II stopnia musi spełnić zasady rekrutacji o których mowa w § 2 ust. 2 załącznika do uchwały nr 39 Senatu ZUT z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminów  rekrutacji na studia wyższe w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie w roku akademickim 2019/2020.