Towaroznawstwo I stopień

Program zatwierdzony przez Radę Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej w dniu 26.10.2006

Praktyki: praktyka zawodowa w wymiarze 4 tygodnie po VI semestrze studiów.

 

Semestr I

KodNazwa przedmiotuRazemEgzWCLPpkt
A1Historia gospodarcza1E1   2
A2Geografia gospodarcza1E1   2
B2-1Matematyka I3 21  5
B3Informatyka4 1 3 5
C14Zagospodarowanie odpadów i recykling3 2 1 2
B6Podstawy organizacji i zarządzania 3E21  4
B7Marketing2 2   4
C1-1Chemia I (ogólna i nieorganiczna)6E2 4 6
A6-1Wychowanie fizyczne I2  2   
 RAZEM2541348 30

Semestr II

KodNazwa przedmiotuRazemEWCLPpkt
B1Ekonomia  4E22  6
B2-2Matematyka II2 11  4
C1-2Chemia II (organiczna)4E2 2 5
C2Fizyka z chemią fizyczną4 211 5
C18Podstawy gospodarki transportowej2 2   2
C10Normalizacja, certyfikacja i akredytacja2E11  2
A4aEtyka inżynierska1 1   2
A4bPrzedsiębiorczość 
A5aNegocjacje społeczne1 1   2
A5bNauka o państwie
A6-2Wychowanie fizyczne II2  2   
A7Ochrona własności intelektualnej1 1   2
 RAZEM2331373 30

Semestr III

KodNazwa przedmiotuRazemEWCLPpkt
C4Towaroznawstwo ogólne3E3   4
C3Podstawy biochemii i mikro-biologii4 2 2 5
B4Statystyka matematyczna3E2 1 4
C7Przechowalnictwo i magazynowanie3E3   4
A3-1Język obcy I2  2  2
C13Metody analizy instrumentalnej i oceny towarów 6 2 4 5
C16Ekonomika przedsiębiorstwa2 2   2
C17Podstawy organizacji handlu2 2   2
B10Grafika inżynierska2  2  2
 RAZEM2731647 30

Semestr IV

Specjalność: Towaroznawstwo produktów wielkotonażowych

Semestr V

Semestr VI

Semestr VII

KodNazwa przedmiotuRazemEWCLPpkt
C20Ochrona środowiska3E3   5
D105Seminarium dyplomowe2  2  2
D106Laboratorium dyplomowe3   3 8
D107Praca dyplomowa6   6 15
 Razem141329 30
 
 

Specjalność: Towaroznawstwo produktów małotonażowych

Semestr V

Semestr VI

Semestr VII

KodNazwa przedmiotuRazemEWCLPpkt
C20Ochrona środowiska3E3   5
D205Seminarium dyplomowe2  2  2
D206Laboratorium dyplomowe3   3 8
D207Praca dyplomowa6   6 15
 Razem141329 30