Opis praktyk

Czas odbywania praktyk - I-szy stopień studiów:

Inżynieria Chemiczna i Procesowa:
6 tygodni po III roku
Technologia Chemiczna:
6 tygodni po III roku studiów
Nanotechnologia:
6 tygodni po III roku studiów
Chemia:
6 tygodni po III roku studiów.

Organizacja praktyk:

- rozdanie skierowań, programów praktyk oraz kart szkolenia BHP,- dostarczenie przez studentów numeru albumu, kopii aktualnych ubezpieczeń OC i NNW oraz kopii wypełnionych przez pracodawcę skierowań, sporządzenie umów, - pobranie zeszytów praktyk zawodowych,- odbycie praktyki,- zaliczenie praktyki.

-odbywanie i zaliczanie praktyk programowych odbywa się zgodnie z "Wydziałową procedurą realizacji i rozliczania praktyk programowych",
 dostępną tutaj.

Forma zaliczenia: zeszyt praktyk i sprawozdanie.

Osoba odpowiedzialna za przebieg praktyk:

mgr inż. Marek J. Żwir (budynek "Starej Chemii" pok. 035, tel. +91 449 4012), e-mail: Marek.Zwir@zut.edu.pl
Sprawy dotyczące praktyk załatwiane są w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020 w poniedziałki, w godz. 10.00-12.00, pok. 3/25 w budynku Centrum Nanotechnologii (III piętro).

 

Współpraca - oferty praktyk
Platforma Matrix Platforma Matrix


ostatnia aktualizacja: 6-11-19