Informacje bieżące WTiICh

Zaproszenie na uroczystość immatrykulacji studentów I roku Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej 10.10.2018 09:00

Z   A   P   R   O   S   Z   E   N   I   E

Dziekan

prof. dr hab. inż. RYSZARD J. KALEŃCZUK 

Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

ma zaszczyt zaprosić na uroczystą immatrykulację studentów I  roku, która odbędzie się dnia 23 października 2018 r. o godz. 14.00 w Audytorium Iim. prof. Tadeusza Rosnera (Al. Piastów 42)

(obowiązkowa obecność studentów I roku; obowiązuje strój galowy)

 

Program uroczystości

Rozpoczęcie uroczystości godzina 14.00

  1. Hymn Państwowy
  2. Wystąpienia Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
  3. Wystąpienie Dziekana Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej
  4. Ślubowanie studentów I roku
  5. Gaudeamus igitur
  6. Wręczenie listów immatrykulacyjnych studentom I roku
  7. Wykład okolicznościowy
  8. Zakończenie uroczystości
  9. Gaude Mater Polonia